Instal·lacions

Els nostres espais

Els ESPAIS i els materials juguen un paper fundamental dins dels processos d’aprenentatge dels infants.

A la Llar d’infants Les Monges entenem els espais, com quelcom més que unes instal·lacions. Aquests han de ser un lloc acollidor, bonic, motivador per si mateix, que aconsegueixi que els alumnes experimentin, descobreixin i es relacionin. Que propiciïn que els alumnes siguin partícips i protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge amb la guia dels mestres.

Per nosaltres els espais tenen una importància cabdal com a recurs educatiu, són quelcom més que passadissos, patis, menjadors, aules, entrades…

Busquem espais ACOLLIDORS, organitzats segons uns criteris de funcionalitat i estètics, que aportin el  benestar i ofereixin al mateix temps diferents propostes de joc i de treball, amb un ampli ventall de possibilitats per part de l’infant.

Implementarem el projecte «Els espais i materials com a element educatiu», aquest projecte suposa anar molt més enllà d’una nova distribució dels  espais i del tipus de material que s’ofereix als infants: es tracta d’un canvi del concepte d’infant i del d’adult, així com

també d’ideologia i de metodologia de treball. Una nova mirada que ens permet descobrir un nou infant molt més «capaç» i «potent», que ens faci replantejar el rol de mestra, que ha passat a ser cada cop més respectuós, més capaç de respondre a les necessitats dels infants, més observador, més atent i més silenciós.

Es tracta d’un projecte amb una forta influència de la pedagogia de Loris Malaguzzi, pedagog italià, i de les escoles infantils de Reggio Emilia, amb una concepció d’infant «capaç» i amb potencialitats, vertader protagonista del seu aprenentatge.

 

El pati i l’hort

El pati de La llar d’infants Les Monges, com tots els espais de la Llar, està pensat per ser un espai agradable i atractiu per a petits i grans. Està organitzat i estructurat en diferents zones o espais de joc ( un sorral, caseta de fusta, gronxadors, taula d’experimentació, pissarres..), també comptem amb un petit hort per plantar hortalisses i plantes aromàtiques que els infants cuiden i fan créixer.

El pati formen part de l’espai pedagògic de l’escola, els quals  aprofitem al màxim. En aquest espai, els infants podran créixer i formar-se, gaudint d’un entorn ric en propostes i on poden moure’s en llibertat. Utilitzarem aquests espai com una continuïtat de la nostra tasca educativa a les aules, com més espais diferents creem al pati, més diversificarem i enriquirem les possibilitats del joc lliure, creatiu i cooperatiu.

Espai per al joc social o joc simbòlic

Una caseta de fusta, amb una tauleta i seients que permeten el joc o l’intercanvi en petit grup. Es tracta d’un espai que precisa intimitat i tranquil·litat per poder dur a terme activitats de l’interès dels infants, on es pot desenvolupar el joc simbòlic, i també descansar.

Sorral

Un espai per conèixer materials i experimentar lliurement.

Elements naturals

El pati de l’escola pot ser per als infants una ocasió privilegiada per estar en contacte amb la natura, a més de tenir-ne cura. Els elements naturals van més enllà de les plantes que podem tenir, ja que aquestes, al seu torn, porten petits animalons al pati: sargantanes, papallones. El fet de tenir vegetació al pati ens proporciona una gran varietat de colors, olors i formes, que ens immergirà en un ambient més relaxat, més acollidor i, en definitiva, més agradable. Els elements naturals podem trobar – pedres, bastons, fulles, terra, aigua, bestioles, etc.–  serveixen per a jugar i crear, per a tocar i explorar amb els cinc sentits.

Espai d’experimentació

Una taula d’experimentació on els materials  que cada dia s’ofereixen son diferents, amb embuts, ampolles, recipients, coladors, gots, plats, culleres ,per fer tot tipus de transvasaments  o capses amb elements de construcció: conquilles, pinyes, fulles, petits branquillons, peces de construccions…

Treballarem conjuntament amb les famílies per a redecorar el pati. Farem una proposta d’espais fixos, es tracta diferents zones diferenciades. Cadascuna d’elles afavorirà uns tipus d’activitats en els infants. En algunes, el material d’aquella zona serà fix, i en d’altres, com en la zona de jocs de construcció el material s’anirà renovant periòdicament

 

Aules

Farigola (Aula Mixta P0-P1)

Espígol (Aula P2)

Altres espais

Aula atelier

Aula de Psicomotricitat i Dormitori

Cuina

Aula multisensorial